gázvezeték és gázkészülék felülvizgálat - Egyszerüsített gázkészülék csere, gázfelülvizsgálat, gázszerelés, gázvezeték szerelés, víz-gáz-fűtés.

Tartalomhoz ugrás

gázvezeték és gázkészülék felülvizgálat

Gázfelülvizsgálat

GÁZ MŰSZAKI-BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT
ITT MEGRENDELHETŐ TEL: +36 30 362-0320


Tisztelt Fogyasztók!
A gázvezeték 2 részre bontható (tulajdonviszonyilag)
Gáz-csatlakozó vezeték (Osztatlan közös tulajdon, a telekhatártól a

mérőórák előtti főelzáró csapig tart.(maga az elzáró is ide sorolandó) panellakás esetén, ahol nincs gázmérő, ott a gáztűzhely előtti főelzáró csap a végpontja.)

Fogyasztói gázvezeték (A gázmérőóra jobb oldali csonkjától a fogyasztói gázkészülékekig tartó vezetékszakasz. Panellakás esetén, a lakáson belüli fogyasztói főelzáró és a gáztűzhely közötti szakasz.)
Társasházak esetében gáz-csatlakozó vezeték felülvizsgáltatása a közös képviselő hatáskörébe tartozik. A fogyasztói vezetékek és fogyasztói gázkészülékek felülvizsgáltatása, a tulajdonos feladata.
Gáz Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat célja, hogy feltárjuk azon hiányosságokat, amelyek közvetlenül veszélyeztethetik a gázkészülék tulajdonosok élet és vagyonbiztonságát.
A felülvizsgálat során minden esetben jegyzőkönyvet állítok ki, melyből egy példány a tulajdonosé, így igazolni tudja, hogy eleget tett a törvényi előírásoknak!

Amit a gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálatról tudni kell! Klikk ide

M
egjelent az új rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések  műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról. E szerint az ingatlantulajdonos köteles a fogyasztói gázvezeték (mért oldal a gázmérő jobb oldalától) és az ahoz csatlakoztatott felhasználói berendezésének gázfelülvizsgálatát 5 évente elvégeztetni. A csatlakozó vezetékek ( méretlen oldal a gázmérő bal oldalótl az épület becsatlakozásáig ) műszaki-biztonsági gázfelülvizsgálatát pedig 10 évente. A műszaki-biztonsági gázfelülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A műszaki-biztonsági  gázfelülvizsgálatot csak képesítésekkel és  gyakorlattal rendelkező gázszerelő végezheti el!

A rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett berendezések első gázfelülvizsgálatát lépcsőzetesen kell elvégeztetni.
a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig,
b)
az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig,
c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,
d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

A rendelet részletesen szabályozza a gázfelülvizsgálat tartalmi, személyi és formai feltételeit.

A rendelet teljes terjedelmében ide kattintva tekinthető meg!

Érdemes elolvasni az alábbi tájékoztatást is:

A gázkészülék égési levegőellátása és égéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös tekintettel a fokozott légzárású nyílászárók utólagos beépítésekor

Megjelent a Gazdasági Közlöny 2010. 3. számában, 2010. április 1-én.

A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A gázkészülék égési levegőellátása és égéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös tekintettel a fokozott légzárású nyílászárók, elszívó/ szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók utólagos beépítésére, valamint a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított egyéb módosításokra

A földgázellátásáról szóló 2008. évi XL. törvény értelmében:

88. § (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége.

(6) A csatlakozóvezetékeket és a felhasználói berendezést üzemképes és biztonságos állapotban tartani az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki- biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait
beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is külön jogszabály tartalmazza.

89. § (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét- a kivitelezés megkezdése előtt
műszaki- biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 15 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes.

(3) Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen műszaki- biztonsági szempontból ellenőrizni.

A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki- biztonsági előírásokról szóló 11/24. (II.13.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 7.§(1) bekezdés értelmében:

7.§(1) A tulajdonos, a használó, illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berendezést rendeltetésszerű állapotban tartani, rendeltetésszerűen üzemeltetni, a szükséges ellenőrzéseket és karbantartást a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni, minden vonatkozó biztonsági előírást betartani, valamint a hatósági, illetve elosztói engedélyes ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani. Erről a kötelezettségről az elosztói engedélyes a fogyasztót tájékoztatni köteles.

Az R. 10. § (1) bekezdés szerint megalkotott Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki- biztonsági szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítását (bővítését, felújítását) a Szabályzat előírásai szerint kell végezni. Egyidejűleg vizsgálni kell a már üzemelő csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés létesítésekor érvényben lévő műszaki biztonsági előírásoknak való megfelelését, továbbá ellenőrizni kell, hogy a bővítmény nincs-e káros hatással a már üzemelő létesítmény biztonságos működésére.


A légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét arra jogosult szakembernek ellenőriznie kell a Szabályzatban meghatározott nem tervköteles gázfogyasztó készülék cseréje esetén is.
A Szabályzat alapján a felhasználói berendezés/ fogyasztói berendezés alatt a fogyasztói vezetéket, a gázfogyasztó készüléket és a gázfelhasználó technológiákat, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összességét kell érteni.
A fentiekre tekintettel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a nem megfelelő légellátási és égéstermék elvezetési feltételek miatt bekövetkező balesetek (CO mérgezések) elkerülése érdekében a következők betartására hívja fel különösen a nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típusú) és kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülék üzemeltetők (tulajdonosok) figyelmét:

A fenti típusú készülékek valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér összeköttetésben lévő helyiségek esetén tervköteles átalakításának minősül:
.      1.      Fokozott légzárású nyílászárók beépítése, vagy a meglévő nyílászárók tömítése
.      2.      Elszívó/ szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése
.      A gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított minden egyéb módosítás [meglévő csatlakozó vezeték és/ vagy fogyasztó berendezés tervköteles kialakítása (bővítése, felújítása)]

A tervköteles átalakítás esetében a kivitelezés megkezdése előtt az alábbiak szerint kell eljárni:

a)      Kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult szakemberrel (épületgépész tervezővel), melyben ellenőriztetni kell a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét a már üzemelő gázfogyasztó készülékek esetében.
b)      A kiviteli tervet műszaki- biztonsági szempontok szerint felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz a kivitelezés megkezdése előtt.
c)     A kivitelezés befejezése után az elkészült szerelést a földgázelosztóval vagy megbízottjával az üzembe helyezés előtt műszaki- biztonsági szempontból ellenőriztetni kell.

Ha ezeknek a jogszabályi előírásokon alapuló teendőknek a végrehajtása nem történik meg, az jogszabálysértésnek minősül.

A kiviteli tervek földgázelosztó általi, valamint az elkészült szerelés földgázelosztó vagy megbízottja általi műszaki- biztonsági szempontok szerinti ellenőrzésének célja a nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típusú) és kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülék levegőellátási és égéstermék elvezetési viszonyai olyan mértékű megváltoztatásának a megakadályozása, amely életveszélyes helyzetet idézhet elő.

A gáz-ipari-műszaki-biztonsági-felülvizsgálat megrendelhető nálam!
A gázfelülvizsgáló a gázkészülék ellenőrzését is elvégzi.

Vissza a tartalomhoz